Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0095
  • Naslov: Vzporedni in porazdeljeni sistemi
  • Trajanje: 01.01.2017 - 31.12.2019
  • Letni obseg (v FTE): 4
  • Odgovorni nosilec: Roman Trobec
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Janez Perš