Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J7-8276
  • Naslov: Vpliv protirevmatičnih zdravil na inzulinsko rezistenco in energijsko presnovo v skeletni mišici
  • Trajanje: 01.05.2017 - 30.04.2020
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Sergej Pirkmajer
  • Odgovorni nosilec na UL FE: viš. znan. sod. dr. Mojca Pavlin
  • Sodelujoče RO: povezava