Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Podoktorski raziskovalni projekt
  • Šifra: Z7-1886
  • Naslov: Razvoj naprednih modelov prenosa snovi in toplote v elektroporiranih rastlinskih tkivih pomembnih za industrijo predelave hrane
  • Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: as. dr. Samo Mahnič-Kalamiza