Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-1732
  • Naslov: Računalniško podprta analiza medicinskih slik za načrtovanje zdravljenja z obsevanjem
  • Trajanje: 01.07.2019 - 30.06.2022
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Tomaž Vrtovec
  • Odgovorni nosilec na UL FE: prof. dr. Tomaž Vrtovec
  • Sodelujoče RO: povezava