Raziskovalni programi in projekti

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 33 raziskovalnih laboratorijev. Laboratorji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje

V letu 2016 je bila Fakulteta vključena v 14 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 1,753 milijona EUR oziroma 29,28 FTE – kar je nekoliko več kot v letu 2015 (1,721 milijona EUR oziroma 29,25 FTE). Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri 2 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut »Jožef Stefan«. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2016 se je zaključil 1 raziskovalni program. 

Na Fakulteti je bilo v letu 2016 skupaj aktivnih 34 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), kar je 10 projektov več kot preteklo leto. Od tega je bilo 22 temeljnih, 10 aplikativnih, 1 podoktorski in en projekt vodilne agencije. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2016 znašal 1.180 tisoč EUR oziroma 18,60 FTE, kar predstavlja 40% povečanje financiranja raziskovalnih projektov ARRS v primerjavi z letom prej (v letu 2015 832 tisoč EUR oziroma 11,55 FTE). 

V letu 2016 se je na Fakulteti usposabljalo 47 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, kar je 7 več kot v letu 2015, in 3 mladi doktorji, ki jih je financirala ARRS. Od mladih raziskovalcev iz programa ARRS jih je 8 zaključilo usposabljanje, 1 pa je usposabljanje predčasno prekinil na lastno željo. Fakulteta je v letu 2016 pridobila 9 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so pričeli z usposabljanjem jeseni.