Sodelovanje z industrijo

Fakultetni laboratoriji raziskovalno in razvojno sodelujejo s slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami na različne načine: usposabljajo doktorske študente iz gospodarstva, sodelujejo pri centrih odličnosti, tehnoloških platformah in mrežah ter izvajajo raziskovalno-razvojne projekte. K projektnemu sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki spodbujajo skupno kandidaturo na razpisih ali vključevanje komplementarnih partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih družb: predvsem sofinanciranje in partnerstvo na aplikativnih projektih ARRS ter nekateri razpisi MIZŠ (npr. JR »RRI v verigah in mrežah vrednosti« ). V letu 2017 je imela Fakulteta s slovenskimi in tujimi podjetji sklenjenih okoli 100 različnih pogodb. Obseg financiranja in dinamika izvajanja tržnih projektov sta bila zelo raznolika. Prevladujejo manjši projekti v vrednosti okrog deset tisoč evrov (približno polovica), nekateri projekti pa znašajo tudi nad sto tisoč evri. Večina projektov traja vsaj eno leto, nekateri nekaj mesecev, nekateri pa več let. Projektno sodelovanje z industrijo predstavlja za Fakulteto pomemben vir prihodkov.

Nekatera od številnih domačih podjetij, s katerimi fakulteta sodeluje, so

 • Alpineon d.o.o.
 • BIA Separations d.o.o.
 • Bisol d.o.o.
 • C3M d.o.o.
 • EC d.o.o.
 • ELES d.o.o.
 • Harpha Sea d.o.o.
 • Hidria AET d.o.o.
 • INEA d.o.o.
 • Intersocks d.o.o.
 • Iskra Medical d.o.o.
 • Iskra Sistemi d.o.o.
 • Iskraemeco d.o.o.
 • Iskratel d.o.o.
 • Kolektor Etra d.o.o.
 • Metal Ravne d.o.o.
 • Metronik d.o.o.
 • Nela razvojni center d.o.o.
 • RC IKT d.o.o.
 • RLS d.o.o.
 • Sensum d.o.o.
 • Skrbis o.a.o. (Rusija)
 • SODO d.o.o.
 • ST Microelectronics s.r.l. (Italija)
 • Telekom Slovenije d.d.
 • TMG-BMC d.o.o.