Sodelovanje z industrijo

Fakultetni laboratoriji izvajajo različne oblike raziskovalnega in razvojnega sodelovanja s slovensko industrijo: usposabljajo mlade raziskovalce iz gospodarstva, sodelujejo v centrih odličnosti, tehnoloških platformah in mrežah, izvajajo raziskovalno razvojne projekte. K projektnemu sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki spodbujajo skupno kandidaturo na razpisih ali vključevanje komplementarnih partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih družb: predvsem sofinanciranje in partnerstvo na aplikativnih projektih ARRS, nekateri razpisi MIZŠ (npr. raziskovalci na začetku kariere). V letu 2016 je imela Fakulteta s slovenskimi in tujimi podjetji sklenjenih okoli 100 različnih pogodb. Tudi v letu 2016 smo izvedli nekaj organiziranih srečanj z industrijskimi partnerji, kjer je sodelovalo večje število laboratorijev. Tako smo se srečali s podjetji Mahle Letrika, Iskra Mehanizmi, Iskraemeco, Lek in Gorenje. Podpisali smo krovno pogodbo s podjetjem Mahle Letrika, krovna pogodba z Gorenjem je v pripravi. Obseg financiranja in dinamika izvajanja tržnih projektov sta bila zelo raznolika. Prevladujejo manjši projekti v vrednosti okrog deset tisoč EUR (približno polovica), nekateri projekti pa znašajo tudi nad sto tisoč EUR. Večina projektov traja vsaj eno leto, nekateri nekaj mesecev, nekateri pa več let. Projektno sodelovanje z industrijo predstavlja za Fakulteto pomemben delež prihodka. 

Nekatera od številnih domačih podjetij, s katerimi fakulteta sodeluje, so

 • Alpineon d.o.o.
 • BIA Separations d.o.o.
 • Bisol d.o.o.
 • C3M d.o.o.
 • EC d.o.o.
 • ELES d.o.o.
 • Harpha Sea d.o.o.
 • Hidria AET d.o.o.
 • INEA d.o.o.
 • Intersocks d.o.o.
 • Iskra Medical d.o.o.
 • Iskra Sistemi d.o.o.
 • Iskraemeco d.o.o.
 • Iskratel d.o.o.
 • Kolektor Etra d.o.o.
 • Metal Ravne d.o.o.
 • Metronik d.o.o.
 • Nela razvojni center d.o.o.
 • RC IKT d.o.o.
 • RLS d.o.o.
 • Sensum d.o.o.
 • Skrbis o.a.o. (Rusija)
 • SODO d.o.o.
 • ST Microelectronics s.r.l. (Italija)
 • Telekom Slovenije d.d.
 • TMG-BMC d.o.o.