Tipala v elektronskem svetu

Tipala v elektronskem svetu

Merilnik nivoja s senzorjem tlaka in modulom Arduino.

  • Arduino,
  • senzor tlaka,
  • merilnik sile,
  • instrumentacijski ojačevalnik.

 

Na delavnici Tipala v elektronskem svetu se bomo podrobneje spoznali z uporabo senzorskih elementov na praktičnem primeru. Na enostavnem primeru bomo prikazali proces izdelave senzorskega vmesnika za izbrano vrsto senzorja. Proces obsega meritve osnovnih lastnosti senzorskega elementa, načrtovanje in izdelavo vezja za obdelavo senzorskega signala in umerjanje izdelanega merilnega inštrumenta s senzorjem. Za primer smo si izbrali obdelavo signala piezouporovnih senzorjev, med katera spadata merilnik sile (ang. strain gauge, force sensitive resistor, FSR) in senzor tlaka. Končni cilj delavnice je izdelati merilnik nivoja vode s pomočjo senzorja tlaka in Arduino modula.

Gradivo najdete na povezavi.

 

Ekskurzija: Zavod 404

Starostna omejitev: 9. razred OŠ, 1. letnik SŠ, 2. letnik SŠ, 3. letnik SŠ

Potrebna predznanja: Zanimanje za fiziko, programiranje (Arduino)

Število mest na delavnici: 10

Trajanje delavnice: od 8:30 do 15:30

Mentorja: izr. prof. dr. Andrej Trost, doc. dr. Matej Možek

 

PTIT 2019 WiFi wifi ptit 2016 wifi ptit

 

gumb prijava ptit