Prijava

PRIJAVNICA 

Vse delavnice so zasedene. Lahko se prijavite v čakalno vrsto.

 

V letu 2020 bomo Poletni tabor inovativnih tehnologij izvedli v nekoliko prilagojeni obliki. Vsem udeležencem želimo zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe, ki jih priporočajo Vlada RS, NIJZ, Univerza v Ljubljani in drugi pristojni organi, zato smo razpisali manjše število mest in skrajšali čas delavnice na šest ur, možna pa je prijava samo na dopoldanski program.

 

Oddana prijava še ne zagotavlja mesta na izbrani delavnici. Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo pravilno in popolno izpolnjene, končni izbor pa bo odvisen tudi od izpolnjevanja zahtevanih pogojev in vrstnega reda oddaje prijave. O sprejetju na delavnico boste obveščeni naknadno, predvidoma v roku 8 dni od oddane prijave.

 

Poletni tabor inovativnih tehnologij ≠ Poletno varstvo otrok

Zanimanje za delavnice Poletnega tabora inovativnih tehnologij je izjemno veliko. Zato želimo omogočiti kakovostno udeležbo tistim učencem in dijakom, ki jih določena tematika še posebej zanima.

Če se po prvih dneh delavnice izkaže, da udeleženec/ka ne izkazuje interesa za aktivno sodelovanje na delavnici, ali s svojim vedenjem moti delovni proces, si organizator pridržuje pravico, da udeležencu/ki odpove nadaljnjo udeležbo na delavnici. 

 

Če nas želite še kaj vprašati, pišite na ali nas pokličite na 01 4768 128 ali 01 4768 228.