Programska oprema

Na Fakulteti za elektrotehniko (v nadaljevanju FE) imajo redni in izredni študentje možnost uporabljati več programskih paketov. Med najbolj uporabljenimi programi, katere si lahko študentje z uporabo svoje digitalne identitete brezplačno prenesejo, so sledeči programi:

Microsoft Office 365 in Microsoftova programska oprema

Microsoft Office je mogoče uporabljati kot online storitev, lahko pa ga študentje tudi prenesejo na lastni računalnik:

Na povezavi je potrebno najprej aktivirati licenco za Microsoft Office 365. Prek spodnje povezave na omenjeni strani je možen dostop do online verzije Office 365. Prek klika na gumb 'Namestite Office'*, ki se nahaja v zgornjem desnem delu strani je možno programski paket prenesti na lastni računalnik.

MathWorks – MATLAB

Matlab je programski paket za numerično analizo in programski jezik četrte generacije. Razvija ga podjetje The Math Works, Inc.

Študentje FE imajo tudi možnost namestitve Matlaba. Navodila dobijo od začetku semestra pri izvajalcih predmetov, ki ta programski paket uporabljajo. V primeru, da teh informacij niso prejeli, naj študentje kontaktirajo izvajalca predmeta.

V primeru težav (recimo z aktivacijo licence) kontaktirajte .

Wolfram Mathematica

Mathematica je eden od najbolj priljubljenih matematično-naravoslovnih orodij. Vsebuje: sistem za simbolično obdelavo enačb, numerično računanje in vrednotenje rezultatov, orodje za vizualizacijo rezultatov.

Za namestitev velja enako kot za Matlab – študentje naj kontaktirajo izvajalca predmeta, pri katerem uporabljajo to programsko opremo.

Kontaktna oseba v primeru težav za ta program je .

OnTheHub

Na portalu OnTheHub je za študente FE na voljo veliko uporabnih programov, kot na primer programi ponudnika JetBrains.

Informacije in navodila za uporabo programske opreme so na voljo tudi spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

V primeru težav lahko pišete tudi na Študentski svet (), kjer vam bodo pomagali ali pa vas usmerili na pravega naslovnika za vaše vprašanje.

*Ker se spletne strani stalno izboljšujejo in posodabljajo je mogoče, da nekatera natančna navodila, ki so podana v teh navodilih, niso več aktualna