1. stopnja UN

Sprostitev ukrepov – informacije za študente in pedagoge

25.05.2020

Na osnovi današnjega sklepa rektorja UL lahko od ponedeljka, 18. 5. 2020, ponovno izvajamo del pedagoškega procesa v obliki laboratorijskih vaj v laboratorijih na fakulteti.  


Nosilci predmetov, pri katerih se bo del laboratorijskih vaj izvedel na fakulteti, bodo pravočasno obvestili študente o načinu izvedbe in o začetku izvajanja (termine za vse skupine, morebitne spremembe skupin ...).

Pri izvedbi laboratorijskih vaj je obvezno izvajati vse varnostne ukrepe, ki so zapisani v sklepu rektorja z dne 15. 4. 2020 in v dokumentu Varnostni ukrepi za zagotavljanje kontinuiranega dela UL FE v času Koronavirusa (SARS-CoV-2), še posebej je treba biti pozoren na zagotavljanje fizične distance, razkuževanje rok, razkuževanje površin in opreme, prezračevanje in uporabo zaščitne opreme. Posledično bo delo potekalo v manjših skupinah krajši čas.

Vstop na fakulteto bo še naprej možen samo s službeno kartico zaposlenih, zato bo izvajalec laboratorijskih vaj prevzel študente pri glavnem vhodu 10 minut pred začetkom vaj. Dostop na fakulteto je dovoljen izključno tistim, ki ne kažejo znakov okužbe. Izvajalec laboratorijskih vaj bo pri vhodu nadzoroval izvajanje varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporabo zaščitnih mask, meritev telesne temperature ...) ter študente ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi (v vrsti, razdalja med posamezniki 2 m) pospremil v laboratorij. Evidenco prisotnosti bo vodil izvajalec laboratorijskih vaj. V primeru vstopanja večjega števila skupin študentov na fakulteto ob istem terminu morajo izvajalci vaj poskrbeti za ustrezno razporeditev z ustrezno razdaljo skupin v avli ali pred fakulteto.

Vstop na fakulteto je možen samo z uporabo zaščitne maske. Študentje svojo zaščitno masko prinesete s seboj, imate pa tudi možnost uporabe zaščitne maske, izdelane na UL FE. Po zaključku vaj študentje zapustite fakulteto. Na naslednje vaje lahko počakate na fakulteti, vendar izključno v avli ali na vrtu fakultete, z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. Gibanje študentov v ostalih prostorih fakultete ni dovoljeno. Izjema je uporaba sanitarij.

Protokol bomo prilagajali glede na razmere, o čemer vas bomo sproti obveščali.

fe hiša nova