1. stopnja UN

Začetni prilagojeni urnik za 2020/2021

29.09.2020

Objavljen je začetni prilagojeni urnik za zimski semester študijskega leta 2020/21. Po tem urniku se bo izvajal pedagoški proces od četrtka, 1. oktobra, do vključno petka, 9. oktobra.

Pedagoški proces se začne v četrtek, 1. oktobra 2020, razen za študentke in študente prvih letnikov na programih I. stopnje. 

Za študentke in študente 1. letnikov univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Elektrotehnika in visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Aplikativna elektrotehnika se od četrtka, 1. oktobra 2020, izvaja Uvod v študij elektrotehnike, ki poteka po posebnem urniku in razporedu.

Dokončni urnik bo predvidoma stopil v veljavo v ponedeljek, 12. oktobra. 

 

Za višje letnike prve stopnje ter 1. in 2. letnik magistrskega programa Elektrotehnike bodo predavanja načeloma potekala na daljavo, vaje pa se bodo izvajale na Fakulteti. Zato so predavanja praviloma koncentrirana na dva dneva v tednu, vaje pa na preostale tri dni.

Prosimo vas, da glede izvajanja predavanj spremljate obvestila izvajalcev.

Pri predmetih, kjer bodo predavanja in/ali vaje potekale na daljavo, bodo povezave za vstop v izvajanje na daljavo objavljene med vsebinami predmetov v spletni učilnici e.FE. V e.FE se prijavljate s svojim študentskim uporabniškim računom. Priporočamo uporabo zadnjih verzij brskalnikov Chrome, FireFox, EDGE oziroma Safari.

 

V prvih letnikih dodiplomskih študijskih programov se bodo predavanja izvajala na hibridni način – za del študentov v živo na Fakulteti v predavalnici P01, preostali študenti pa bodo sledili prenosu predavanj od doma v spletni učilnici. Podrobnejša metodologija o delitvi študentov v podskupine za (dvo-, tri-) tedensko izmenjevanje (»kolobarjenje«) med njihovo prisotnostjo na Fakulteti in delom od doma bo tako za študente prvih letnikov kot tudi za vse ostale razdelana na nivoju posameznih letnikov in smeri.

Predavanja v višjih letnikih so umeščena v virtualne predavalnice (kar boste v urniku opazili npr. kot oznako VP23). V nekaterih primerih ni bilo mogoče zagotoviti stroge medsebojne ločitve predavanj in vaj na posamezne dni – v takšnih primerih je med predavanji in vajami zagotovljen dovolj dolg časovni presledek, ki omogoča, da študenti po predavanjih pridejo na Fakulteto ali obratno – da po vajah pridejo do doma, od koder lahko potem sledijo predavanjem na daljavo.

 

Razdelitev v skupine

Uvod v študij za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika in visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika

 

Za zagotavljanje varnostnih ukrepov ob prihodu na UL Fakulteto za elektrotehniko je obvezno nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje.