1. stopnja VS

Navodila za prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj

26.09.2019

Navodila za prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019

Študenti, ki v študijskem letu 2018/2019 ne boste redno vpisani na interdisciplinarni program, ki ga matična fakulteta izvaja skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati manjkajoče obveznosti pri posameznih predmetih, ki jih izvaja FRI UL, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete po elektronski pošti na naslov: , pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana oziroma prinesete osebno v Študentski referat FRI.

Študentski referat FRI bo izvedel vpis na laboratorijske vaje in izbiro predmetov v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. Po elektronski pošti oziroma osebno boste prejeli univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru 2018/2019. 

Potrdilo o plačilu morate posredovati v Študentski referat FRI najkasneje do 8. 10. 2018; dokument prinesete osebno, pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali pa pošljete na elektronski naslov . Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo Študentski referat FRI potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani Študentskega referata FRI boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2019 z rokom plačila 12. 2. 2019. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov elektronski naslov.

Prijavljeni kandidati, ki ne bodo v navedenem roku poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

V skladu z 8. členom Študijskih pravil FRI UL so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku FRI UL na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov FRI UL. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno.

 

Prijavnica