1. stopnja VS

Rokovnik sej Študentske komisije v š.l. 2020/21

04.10.2020

gradivo za sejo

seja ŠK

seja senata FE

 

30. 09. 2020

8. oktober 2020

20. 10. 2020

29. 10. 2020

5. november 2020

24. 11. 2020

3. 12. 2020

10. december 2020

15. 12. 2020

24. 12. 2020

 

7. januar 2021

19. 01. 2021

28. 01. 2021

4. februar 2021

16. 02. 2021

25. 02. 2021

 

4. marec 2021

16. 03. 2021

25. 03. 2021

1. april 2021

13. 04. 2021

22. 04. 2021  

6. maj 2021

25. 05. 2021

03. 06. 2021

10. junij 2021

17. 08. 2021

26. 08. 2021

2. september 2021