3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021

05.03.2020

Objavljen je razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021

Rok za prijavo na doktorski študijski program 3. stopnje Elektrotehnika je 21. avgusta 2020.

Kandidati morajo prijavo za vpis v razpisane doktorske študijske programe oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom – v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).  

2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) - v tem primeru morajo kandidati oddati prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, jo natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu.

3. Z AAI-računom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,

2) prijava, ki je bila v eVŠ oddana do zaključka prijavnega roka, natisnjena in podpisana ter priporočeno poslana na naslov članice, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljen pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka, in

3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.