Alumni

Primopredaja predsedstva Alumni klubu FE

Datum objave: 13.05.2019

V četrtek, 9. 5. 2019, je dekan FE gostil primopredajo predsedstva Alumni klubu FE, na katerem sta se srečala njegov prvi predsednik, dr. Uroš Merc, ki mu je jeseni 2018 potekel mandat, in njegova naslednica, ki jo je imenoval Senat UL FE na predlog dekana UL, dr. Jožica Rejec.

alumni 19 2

Prisotni so se pogovorili o preteklih projektih in srečanjih Alumni kluba FE ter obenem spregovorili tudi o načrtih za prihodnost. Dr. Merc je kolegialno ponudil pomoč tudi pri prihodnjih aktivnostih kluba, v katerega bo dr. Rejčeva s prevzemom funkcije nedvomno vnesla svež veter in nove ideje.

alumni 19 4

Alumni klub FE, ki predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij, sicer deluje že od leta 2014. Njegovi člani lahko delujejo na različnih področjih, kot mentorji študentom, kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj, kot sponzorji kluba in ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov.