Alumni

Plačano pripravništvo v Uradu EU za intelektualno lastnino

Datum objave: 19.02.2020

EUIPO razpis logo

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) – 2020/21

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 12. marca 2020 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga do deset najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2020.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  • pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine),
  • ekonomija in poslovna administracija,
  • informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme,
  • komunikologija,
  • politologija in mednarodni odnosi,
  • jezikoslovje,
  • inženirske vede, arhitektura in logistika,
  • upravljanje s človeškimi viri,
  • upravljanje intelektualne lastnine in znanja.

 

Rok za prijavo je 3. marec 2020, celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi. Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v maju/juniju 2020.

EUIPO razpis logo