Fakulteta v medijih

Eko dežela: Oblikovanje samooskrbnih mest

Datum objave: 06.12.2018

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani skupaj s partnerji izvajajo projekte, ki gradijo samooskrbo v mestih na področju vode, hrane in energije.  Ideja je, da mesta postanejo - če je le mogoče - samooskrbna s hrano, ki se pridela na osnovi lokalnih virov, npr. iz padavinske ali pa odpadne gospodinjske vode.

Na področju odpadkov se osredotočajo predvsem na anaerobno presnovo, katere produkt je metan, ki je gorljiv plin. V sodelovanju z drugimi fakultetami (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko) so vzpostavili prosto dostopno metansko bazo, ki je namenjena raziskovalcem, upravljavcem bioplinarn in čistilnih naprav ter projektantom.