Javna naročila in razpisi

Javno naročilo za mizarske storitve za opremo kabinetov v Laboratorju za strojno inteligenco

Datum objave: 02.11.2020

Naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o naročilu za mizarske storitve za opremo kabinetov B205-B2 in B207-B2 v Laboratoriju za strojno inteligenco.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Rok za prejem ponudb je 11. 11. 2020 do 9. ure.

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 11. 11. 2020 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 11. 2020 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu.

 

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Tehnične specifikacije

Predračun