Javna naročila in razpisi

Javno naročilo za nakup opreme – motoriziran invertni optični mikroskop z optičnim priborom

Datum objave: 19.08.2021

Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal do dne 30. 8. 2021 do 14. ure. Odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2021 ob 15.uri; rok za podajanje vprašanj je do 24.8. 2021 do 14.ure.

 

 

Razpisna dokumentacija

Obrazci

obrazec predračun