Novice

Pravila varnega dela v laboratorijih

Datum objave: 19.09.2013

Varnost študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko (UL FE) je ena izmed prioritet fakultete, zato smo sprejeli Pravila o varnosti pri delu ter požarne varnosti, ki jih moramo upoštevati vsi, tako zaposleni kot študenti. Osnovna pravila varnega dela se nanašajo predvsem na praktično delo v laboratorijih in boste z njimi seznanjeni na enem izmed uvodnih predavanj.

Namen usposabljanja študentov za varno delo je, da:

  • se naučijo postopkov varnega dela,
  • spoznajo nevarnosti in škodljivosti, do katerih lahko pride pri izvedbi vaj,
  • pravilno uporabljajo osebno varovalno opremo, kjer je to potrebno,
  • s pravilnim rokovanjem z delovno opremo, sredstvi za delo in predmeti dela preprečijo poškodbe in zdravstvene okvare, ki se lahko pojavile pri vajah v laboratoriju.


Na začetku vsakega študijskega leta boste pri enem izmed predmetov opravili usposabljanje za varno delo. To poteka v obliki predavanja in praktičnega prikaza poteka vaj. Pred pričetkom izvajanja laboratorijskih vaj boste podpisali izjavo, da ste usposobljeni iz VZD in VPP, ki je pogoj, da lahko opravljate laboratorijske vaje. V prvem letniku boste pisali tudi kratek test iz VZD in VPP.


Požarni red UL FE

Opravljanje študijskih obveznosti nosečih študentk in mladih mater

Študentke, ki so noseče ali dojijo prosimo, da s tem seznanijo referentko v študijskem sektorju. Navodila za nosečnice in mlade matere so dostopna na spletni strani UL FE. Na podlagi ocene tveganja UL FE ugotovi ali obstaja tveganje, ki lahko negativno vpliva na zdravje študentk, ki so noseče ali so pred kratkim rodile oz. dojijo in predlaga ustrezne ukrepe.

Navodila za nosečnice in mlade matere

Ocena tveganja za nosečnice - študentke