Novice

Javno naročilo za nakup opreme za simulator vožnje in nadgradnja obstoječega simulatorja

Datum objave: 28.11.2019

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vabi ponudnike, da skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije oddajo ponudbe za nakup opreme za simulator vožnje in nadgradnja obstoječega simulatorja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 11. 12. 2019 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Razpisna dokumentacija

Obrazci