Novice

Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije 2020

Datum objave: 24.02.2020

Natečaj trajnostna energija 2020

Borzen kot slovenski operater trga z elektriko pod okriljem lastne blagovne znamke Trajnostna energija skozi številne aktivnosti in projekte nagovarjamo različne ciljne skupine, velik poudarek pa namenjamo prav mladim.

V letošnjem letu nadaljujemo s spodbujanjem študentov vseh slovenskih fakultet, da se aktivno vključijo v reševanje izzivov trajnostne energetike, zato smo objavili že drugi Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2020. Najboljšo magistrsko delo bomo nagradili in na zaključnem dogodku razglasili konec leta.

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki so zaključili magistrski študijski program, to je bolonjski študijski program 2. stopnje ter so svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 2020 ter se na natečaj za najboljše magistrsko delo s področja OVE in/ali URE v organizaciji Borzena prijavljajo prvič. Na nagradnem natečaju pa ne sme sodelovati udeleženec, ki je za prijavljeno magistrsko delo že dobil nagrado v Sloveniji ali tujini, razen nagrado, ki jo je podelila fakulteta.

Tema magistrskega dela mora obsegati področje OVE in URE. Najboljše delo bo nagrajeno s 3.000 evri, poleg nagrade pa se študentje potegujejo tudi za javno priznanje ter se preizkušajo v reševanju sodobnih izzivov trajnostne energetike. Najboljše magistrsko delo bo izmed vseh prijavljenih del izbrala strokovna komisija, ki bo upoštevala celovitost, praktično uporabnost in izvirnost pristopa.

Prijave udeležencev na natečaj potekajo vse do 7. oktobra 2020 do 12. ure preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.