Novice

Uspešno leto znanstvenoraziskovalnega dela

Datum objave: 26.02.2020

Leto 2019 je bilo za Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani najbolj uspešno leto v zgodovini tako po številu člankov z oceno A' kot tudi po številu člankov z oceno A''. Skupno število člankov v revijah s faktorjem vpliva pa je bilo večje le enkrat doslej (2013).

Člani Fakultete so v letu 2019 objavili 180 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva po JCR in eno znanstveno monografijo pri priznani mednarodni založbi, podeljenih pa jim je bilo tudi 35 mednarodnih patentov, med temi 26 takšnih, ki jih ARRS vrednoti kot izjemne raziskovalne dosežke (skupina A'').

Med znanstvenimi članki jih je bilo 115 objavljenih v revijah, ki se uvrščajo v prvi kvartil svojega področja (skupina A' – zelo kvalitetni dosežki po klasifikaciji ARRS), od tega kar 29 v revijah, katerih faktor vpliva jih bodisi uvršča na prvo ali drugo mesto področja bodisi znaša vsaj trikratnik spodnje meje zgornjega kvartila (skupina A'' – izjemni dosežki po klasifikaciji ARRS).

Stalno rast v zadnjih letih beležimo tudi v številu prejetih citatov, tako da lahko sklenemo, da je bilo leto 2019 izjemno uspešno na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Čestitke vsem raziskovalcem UL FE!