Novice

Razpis natečaja za Bedjaničeve nagrade

Datum objave: 14.06.2020

Bedjaničeve nagrade logo glava

RAZPIS 50. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike.

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2019 do 1. oktobra 2020.

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

  • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
  • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500 €.

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2020 do vključno 30. oktobra 2020.

Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela, po slovesni podelitvi nagrad, predlagatelju-pristojni fakulteti.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2020. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte do 28. 10. 2020 v študentsko pisarno FE.