Novice

Anketa v okviru projekta InterArgo

Datum objave: 08.07.2020

Na Biotehniški fakulteti poteka ŠIPK projekt InterAgro – soraziskovalni projekt s področja kmetijstva, v okviru katerega poleg študentov matične fakultete sodelujejo tudi študenti Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za matematiko in fiziko ter Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, zato vas prosimo, da za pridobitev čim širšega kroga ljubiteljskih pridelovalcev zelenjadaric izpolnite anketo na POVEZAVI.

V okviru projekta InterAgro študentje skupaj z mentorji razvijajo prototip tehnološke naprave, ki bi pridelovalcu omogočala kontinuirano beleženje dinamike nekaterih okoljskih parametrov, ki so pomembni za izvajanje oskrbovalnih ukrepov v pridelavi zelenjadnic. Glede na veliko pedoklimatsko raznolikost Slovenije je zelo pomembno, da so pridelovalni ukrepi prilagojeni dejanskim rastnim razmeram.


Z anketo želijo študentje pridobiti informacije, ali in v kakšni meri so pripravljeni profesionalni in ljubiteljski pridelovalci zelenjadaric sodelovati v soraziskovalnih projektih. Glavna prednost soraziskovalnih projektov je hitrejši pretok informacij in znanja, ki je v danem trenutku relevantno za potrebe trga.

Več informacij o projektu na spletni strani Biotehniške fakultete ali na spletni strani projekta.

iNTERaRGO 2020