Novice

Marko Jeran prejel Prometeja za komuniciranje znanosti v Sloveniji

Datum objave: 01.02.2021

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je Marku Jeranu, našemu sodelavcu iz Laboratorija za klinično biofiziko Zdravstvene fakultete in Laboratorija za fiziko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, za leto 2020 podelila Nacionalno odličje Prometej za komuniciranje znanosti v Sloveniji. Priznanje je prejel zaradi izjemnih dosežkov v obliki:

  • posredovanju vrednot znanosti mladim (učencem in dijakom),
  • približevanja znanosti širši javnosti,
  • promocije znanosti z dogodki in prireditvami,
  • poljudnoznanstvenih ali strokovnih publikacij in
  • znanstvene odličnosti.

jeranRaziskovalna pot Marka Jerana je interdisciplinarno naravnana in predstavlja most med znanstveno-raziskovalnim delom in izobraževalnim sistemom po celotni vertikali. Njegovo življenje je prepleteno z znanostjo, saj kot strokovni sodelavec na področju kemije sodeluje pri pedagoškem in raziskovalnem procesu na Zdravstveni fakulteti (ZF) in Fakulteti za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. Marko Jeran je mnenja, da je pravi raziskovalec oseba, ki zna še tako kompleksne pojme povedati na jasen in razumljiv način, in s tem družbi razkrije, kaj se dejansko dogaja za vrati pomembnih laboratorijev, ki puščajo svoj pečat družbi, v kateri živimo. Že na začetku svojega raziskovanja se je posvečal organski kemiji – kemiji naravnih spojin in preučeval kemijske pretvorbe za industrijsko uporabo. Kljub temu, da se aktivno ukvarja z zunajceličnimi vezikli in biofiziko, se še vedno posveča luminiscenci, zlasti kemi- in bioluminiscenci ter fluorescenci.

Kot glavni mentor že deset let skupaj s strokovnjaki mnogih uglednih izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij ter industrije aktivno sodeluje raziskovalnem delu mladih. Bil je mentor že 76 raziskovalnim nalogam osnovnošolcev in srednješolcev. Nekateri njegovi varovanci svoje delo nadaljujejo s študijem oz. delom na domačih univerzah in na prestižnih svetovnih univerzah ter inštitutih ali pa so se usmerili v podjetništvo oz. industrijo. Na tekmovanjih Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki jih vodi in koordinira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), se izdelki osnovnošolcev in dijakov pod njegovim mentorstvom že nekaj let uspešno uvrščajo med najboljša v Sloveniji. Do sedaj so se njegovi varovanci uvrstili na mnoga državna in mednarodna tekmovanja in prejeli priznanja ter nagrade. Omenimo le nekatera: Krkine nagrade in priznanja, srečanje Expo Science, srečanje SciChallenge in srečanje EU Contest for Young Scientists – EUCYS. Pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije aktivno sodeluje in ustvarja tekmovanja kemije za Preglova priznanja in plakete, z Gimnazijo Moste pa tekmovanje osnovnih šol v kemijskih eksperimentih.

Marko Jeran rad svoje znanje deli tudi s širšo javnostjo. Njegova poljudno-znanstvena predavanja je mogoče spremljati na različnih dogodkih, med drugim na Festivalu znanosti v okviru Slovenske znanstvene fundacije. Sodeluje tudi kot tolmač kompleksnih vsebin tudi v medijih, na nacionalni televiziji (Ugriznimo v znanost, Izodrom, Male sive celice in podobno). Aktivno sodeluje tudi pri izvedbi raziskovalnih taborov in festivalov, kjer skupaj z mladimi odkriva skrivnosti raziskovalnega dela in inovacij. Skupaj s predmetno skupino za kemijo Zavoda RS za šolstvo je sodeloval tudi na konferencah in razpravah o dobrih praksah in inovacijah na področju pouka naravoslovnih vsebin.

Njegova bibliografija obsega širok spekter del, je avtor in so-avtor znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov, s katerimi želi znanstveni in širši javnosti približati različne naravoslovne pojave. Predvsem pa želi s svojim delom mlajšim nuditi podporo in jih usmerjati na pot karierne usmeritve.

Kot pravi sam, mu je v veliko zadovoljstvo, če lahko pomaga so-človeku do lepšega življenja, da se lahko z nasmehom na obrazu veseli jutrišnjega dne.