Podiplomski študij

Razpis kadrovskih štipendij podjetja Gorenje za študijsko leto 2016/2017

Datum objave: 12.07.2016

Gorenje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev aparatov za dom z več kot šestdesetletno tradicijo in vizijo postati najboljši v svoji panogi v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu. Zaposlujemo preko 10.000 sodelavcev po celem svetu. Temeljne vrednote in vodilo delovanja sodelavcev Gorenja so odgovornost, inovativnost in podjetnost, ki se izražajo v odličnosti pri opravljanju dela ter pri iskanju novih rešitev za neprestano izboljševanje procesov, ki prispevajo k rasti in razvoju podjetja. Skupaj ustvarjamo inovativne, tehnološko odlične, vrhunsko oblikovane in okolju prijazne izdelke za dom, ki uporabnikom prinašajo preprostost in višjo kakovost bivanja. Razvijamo jih v razvojno-kompetenčnih centrih v Sloveniji, na Švedskem, Češkem in Nizozemskem, proizvajamo pa v Sloveniji, Srbiji in na Češkem. Z globalnima blagovnima znamkama Gorenje in Asko ter s še šestimi lokalnimi blagovnimi znamkami vstopamo v domove potrošnikov v več kot devetdesetih državah sveta.

štipendije Gorenje

V matični družbi, v podjetju Gorenje, d.d., bomo zaposlili nove sodelavce, ki želijo z nami ustvarjati prihodnost v panogi aparatov za dom ter pridobivajo znanje v zaključnih semestrih študijskih programov elektrotehnike ter računalništva in informacijskih tehnologij. Na področju elektrotehnike želimo štipendirati študente, ki pridobivajo znanje in praktične izkušnje pri načrtovanju kompleksnih elektronskih vezij ter elektromagnetizma ter študente s poglobljenim znanjem regulacij. Na področju računalništva in informacijskih tehnologij pa bomo štipendirali študente s poglobljenim poznavanjem in veseljem do razvoja programske opreme za kompleksne mikrokrmilniške vgrajene sisteme.

Prijavi na razpis za pridobitev štipendije prosimo priložite:

  • potrdilo, da ste bili sprejeti na šolo/fakulteto
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2016/2017 (naknadno)
  • kopijo zadnjega spričevala oz. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih oz. že opravljenih izpitov
  • kratek življenjepis, ki naj vsebuje tudi opis vaših dosežkov

 

Prosimo, da vaše prijave (Študijski program 2. in 3. bolonjske stopnje – elektrotehnika ter Študijski program 2. in 3. bolonjske stopnje – računalništvo in
informacijske tehnologije)  pošljete na naslov: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje, s pripisom »Vloga za štipendijo« najkasneje do 16. 8. 2016.

Obvestilo o izbiri kandidatov

Kandidate, ki se bodo prijavili v rednem razpisnem roku, bomo z rezultati izbora seznanili do 31. 8. 2016.