Ponudba štipendij

Kadrovske štipendije podjetja Tenzor

Datum objave: 22.05.2020

Tenzor

 

Razpis kadrovskih štipendij podjetja Tenzor v študijskem letu 2019/20

 

Primerni kandidat (m/ž): študenti 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnike.

Smer: energetika in mehatronika ali Informacijsko komunikacijske tehnologije.

Zaželeni izbirni moduli: optoelektronika; načrtovanje vgrajenih sistemov; NN elektroenergetske inštalacije; programerljivi krmilni sistemi; projektno vodenje, inovativnost in timsko delo; zasnova in razvoj izdelkov.

Cilj: kandidat namerava nadaljevati študij na 2. stopnji Elektrotehnika, in sicer na eni od smeri: mehatronika ali Informacijsko komunikacijska tehnologija, kjer bo pridobil strokovni naslov magister inženir elektrotehnike/magistrica inženirka elektrotehnike.

Namen razpisa: zaposlitev štipendista po zaključku študija v enoti v Ljubljani, kjer se bo uvajal za prevzem del pooblaščenega projektanta varnostnih sistemov (gre za reguliran poklic, za katerega bo moral kandidat, prejemnik štipendije, v okviru zaposlitve nadgraditi svoje strokovno znanje na Inženirski zbornici Slovenije in Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja).

Pogoji:

Za štipendijo ne more kandidirati kandidat:

  • ki že prejema kadrovsko štipendijo pri drugem delodajalcu – štipenditorju ali javni instituciji in je pogodbeno zavezan k zaposlitvi po zaključku šolanja;
  • ki je prejemnik sredstev za izobraževanje po drugih predpisih, razen prejemnik državne štipendije;
  • ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba.

Obveze štipendista: tekoče izpolnjevanje študijskih obveznosti na stopnji, za katero ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju, ni prekinitev izobraževanja v času šolskih počitnic; opraviti pri štipenditorju enomesečno neplačano prakso – če bo s štipendistom podpisana pogodba za izplačilo štipendije za 12-mesečno obdobje oziroma sorazmerni del, glede na čas prejemanja štipendije v tekočem šolskem letu. Praksa se opravlja v strnjenem nizu enega koledarskega meseca. Štipendist prejema štipendijo celo šolsko leto.

Prijave kandidatov: marinka.lesjak@tenzor.si

Priloge k vlogi: življenjepis, motivacijsko pismo, dokazilo o vpisu in opravljenih izpitih z oceno.

Dodatne informacije: marinka.lesjak@tenzor.si, 02/788 01 17.

Izmed prispelih vlog bomo izbrali kandidata, ki bo izpolnjeval največ zahtevanih pogojev in nas o primernosti prepričal z motivacijskim pismom.

 

 

 

Vse objave štipendij so informativnega značaja. FE bo z vzdrževanjem spletnih vsebin skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Prav tako FE ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih pridobiva od drugih subjektov. Za priročnost in dodatne informacije lahko to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Te spletne strani delujejo neodvisno od spletne strani FE, zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino ali uporabo.