Športne dejavnosti

Občni zbor in volitve ŠD FE in FRI 2021

Datum objave: 16.03.2021

Torek 16. 3. 2021

Ura: 13.10

Na MS Teams na kanalu ŠD FE in FRI

koda: s82qr87

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti
 2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overovateljev zapisnika
 4. Poročilo o delu društva za leto 2020
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava o podanih poročilih in glasovanje
 8. Program dela za leto 2021/2022
 9. Popravek letnega programa
 10. Razprava o programu in glasovanje
 11. Razno
  - Kadrovska problematika