Univerzitetni študij

Spremembe Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL

Datum objave: 16.07.2012

Spremembe Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL - spremenjene določbe se začnejo uporabljati s študijskim letom 2012/13. Termina absolventski staž ZViS in Statut UL ne poznata, uporablja se termin "dodatno leto".