Univerzitetni študij

Prijava teme diplomskega dela študentov pred-bolonjskih programov

Datum objave: 19.12.2014

Študentje pred-bolonjskega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa elektrotehnike, ki morajo študij skladno z Zakonom o visokem šolstvu zaključiti do 30. 09. 2016, lahko prijavo teme diplomskega dela oddajo najkasneje do 1. marca 2016.