Univerzitetni študij

Vpis v višji letnik po merilih za prehode za študente predbolonjskih programov

Datum objave: 02.03.2017

Študentje, ki niso zaključili predbolonjskega univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega študijskega programa Elektrotehnika imajo možnost vpisa na novem študijskem programu, ki je veljaven (bolonjski študij prve stopnje):

 

  1. Preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ kandidat odda prijavo za vpis v višji letnik
  2. Roki za prijavo so: od 1. do 17. 9. 2018
  3. Kandidat natisne prijavo in podpisano pošlje na fakulteto
  4. Fakulteta kandidata obvesti o priznavanju in postopkih za vpis. Priznavanje poteka skladno z objavljenimi tabelami.
  5. V primeru, da je kandidat na predbolonjskem programu ponavljal letnik ali zamenjali program, bo moral plačati šolnino, ki znaša 5.500 EUR
  6. Pogoje glede plačila šolnine določa Zakon o visokem šolstvu.
  7. Študij poteka skupaj z rednimi študenti.

 

 Priznanje obveznosti na univerzitetnem študijskem programu:

 

 Priznanje obveznosti na visokošolskem strokovnem študijskem programu