Visokošolski študij

Oddaja poročil o praktičnem izobraževanju

Datum objave: 16.01.2007

Študente visokošolskega strokovnega študija obveščamo, da je senat FE na seji 11. 01. 2007 sprejel dva sklepa v zvezi z oddajo poročil o praktičnem izobraževanju.

1. sklep: Zaradi poenotenja poročil in razbremenitve mentorjev vsako poročilo pregleda najprej koordinator praktičnega izobraževanja FE in to potrdi s podpisom. Za ocenjevanje opravljenega praktičnega izobraževanja se uporablja temu postopku prilagojen obrazec Obvestilo o opravljenem praktičnem izobraževanju. Postopek se začne izvajati po potrditvi sklepa na senatu FE.

2. sklep: Študent, ki ne odda poročila o praktičnem izobraževanju v roku treh mesecev po zaključku praktičnega izobraževanja, mora ponovno opravljati praktično izobraževanje. O podaljšanju roka za oddajo poročila na osnovi vloge študenta s priloženimi dokazili odloča Komisija za dodiplomski študij. Sklep se začne izvajati s 01. 10. 2007.

Študent dobi obrazec Obvestilo o opravljenem praktičnem izobraževanju pri koordinatorju praktičnega izobraževanja pred. mag. Karlu Flisarju, ko odda poročilo. Oceno praktičnega izobraževanja pa vpiše mentor na fakulteti.

Prodekan za pedagoško dejavnost:
Prof. dr. Janez Nastran, l.r.