COVID-19 info

1. Pogoj PCT za zaposlene, študente in druge osebe od 15. 11. 2021 dalje

Skladno z odlokom morajo zaposleni, ki opravljajo delo v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 12 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).  

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-Cov-2 (Ur. l. RS, št. 170/21)  se morajo študenti, ki ne izpolnjujejo pogoj PC, testirati trikrat tedensko. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka, se morajo zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja PC, testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki.

V času zimskega izpitnega obdobja, od 17. 1. do 11. 2.,  bo samotestiranje potekalo na naslednji način:

  • Vsak ponedeljek od 7:30 do 10:00 (od 7:30 do 8:15 za zaposlene, za študente od 8:15 do 10:00) v predavalnici P4.
  • Vsako sredo od 7:30 do 9:00 (od 7:30 do 8:00 za zaposlene, za študente od 8:00 do 9:00) v predavalnici P13.
  • Vsak petek od 7:30 do 10:00 (od 7:30 do 8:15 za zaposlene, za študente od 8:15 do 10:00) v predavalnici P16.

Poudarjamo, da samotestiranja ne morete opraviti doma, temveč le na Fakulteti.

S seboj na samotestiranje prinesite Evidenčni list za samotestiranje in test za samotestiranje. Teste za zaposlene bo zagotovila UL FE, študentom po odloku pripadajo brezplačni testi HAG za samotestiranje, ki jih pridobite v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Študentje in zaposleni, ki pogoj PCT izkazujete na podlagi izvedenega samotestiranja, pooblaščeni osebi pri vstopu na Fakulteto kot ustrezno potrdilo predložite izpolnjen Evidenčni list, ki ga je potrebno hraniti še en mesec od datuma zadnjega opravljenega testiranja.

 

2. Obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih

Kot obvezna je določena uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in obvezno razkuževanje rok ob vstopu na Fakulteto. Nošenje zaščitne maske je obvezno pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej ob vstopu in ves čas zadrževanja v skupnih prostorih UL FE in povsod tam, kjer se lahko nahaja ali nenapovedano hkrati ali zaporedno vstopi več oseb (npr. dvigalo, toaletni prostori). Kot zaščitna maska se prizna in uporablja kirurška maska ali maska tipa FFP2; maske iz blaga niso več certificirane za uporabo na predpisanih mestih.

Zaščitne maske in razkužila so vam kot doslej na voljo pri ge. Matijani Slabe Marinč.

 

3. Prezračevanje, filtracija zraka

Na Fakulteti že izvajamo prezračevanje prostorov ob upoštevanju smernic in priporočil NIJZ (nastavitve mehanskega prezračevanja, prezračevanje toaletnih prostorov, nastavitve brez kroženja zraka, redno čiščenje prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav). Pripravljamo tudi ukrepe za spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Zaposlene pozivamo k naravnemu prezračevanju, in sicer: redno odpirajte okna in zagotovite ustrezno prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom.


4. Odrejanje karanten od 19. 1. 2022 dalje

Spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem bolezni COVID-19 in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določajo novo izjemo od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, in sicer izjema velja tudi za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Ne glede na navedeno, na UL FE velja, da se v primeru visoko tveganega stika preventivno dogovori delo na domu, razen v primerih, ko delo na domu zaradi narave dela ne bi bilo mogoče. V teh primerih se obrnite na go. Matijano Slabe Marinč (matijana.slabe-marinc@fe.uni-lj.si).

Izjema od karantene po novem velja tudi za študente, če bo do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju študijske dejavnosti. Slednji se morajo vsakodnevno samotestirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika. Izjema ne velja, če je prišlo do večjega števila okužb v posamezni skupini.

 

V primeru okužbe s COVID-19 ali v primeru karantene vašo odsotnost sporočite na korona@fe.uni-lj.si

Navodila študentom ob pojavu simptomov ali znakov COVID-19

Navodila zaposlenim o zagotavljanju varnega dela v zvezi z zmanjševanjem tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2