Delavnice

Delavnica: Elektroinženirji za pametna omrežja

datum začetka: 03.10.2019
ura: 10:00
lokacija: Diplomska soba, FE
organizator: Smagrinet

 

Smagrinet

 »Elektroinženirji za pametna omrežja – izzivi in potrebe na področju izobraževanja«

vabimo vas na delavnico »Elektroinženirji za pametna omrežja – izzivi in potrebe na področju izobraževanja«, ki jo na UL FE organiziramo v okviru EU projekta SMAGRINET.

Datum: četrtek, 3. oktober 2019

Lokacija: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Diplomska soba

Trajanje: 10.00–15.00

Prijava: udeležba na delavnici je brezplačna, udeležence prosimo za prijavo na elektronski naslov gregor.lekan@fe.uni-lj.si do 23. septembra 2019.

V okviru delavnice bo poskrbljeno za prigrizke in kosilo.

GLAVNE TEME DELAVNICE:

1) Usposabljanje nove generacije inženirjev elektrotehnike, ki bo morala imeti ustrezna znanja za uvedbo in uporabo novih tehnologij pametnih omrežij.

2) Sodelovanje univerz, industrije, podjetij na področju oskrbe z električno energijo in civilne družbe za oblikovanje skupnih ciljev in potreb.

3) Ozaveščanje širše javnosti in družbe kot celote o elektrotehniki.

CILJI DELAVNICE:

1) Pregled trenutnih praks na področju programov za izobraževanje v okviru tematik pametnih omrežij.

2) Identifikacija znanj, kompetenc ter potreb po raziskavah in inovacijah, ki so nujno potrebna za evropsko industrijo in hitro se razvijajočo evropsko energetsko krajino.

3) Identifikacija potreb po usposabljanju pedagoškega osebja.

4) Izmenjava izkušenj za povečanje zanimanja za študijski program elektrotehnike in identifikacija aktivnosti, ki bi povečale število študentov na tem področju.

Za učinkovitejšo izvedbo delavnice bomo vse udeležence zaprosili, da do 30. 9. 2019 pripravijo in pošljejo:

1) Predstavitev o vaših izkušnjah, kompetencah in ciljih na področju pametnih omrežij (3–5 min, posredovana bo predloga).

2) Odgovore na 3 vprašanja (5 stavkov za vsako vprašanje, posredovana bo predloga):

  • Kateri so najpomembnejši izzivi in težave na področju elektrotehnike v povezavi s pametnimi omrežji?
  • Kakšne veščine, kompetence in znanja bi morali imeti bodoči elektroinženirji?
  • Katere pristope lahko predlagate za usposabljanje inženirjev, da bodo čim bolje pripravljeni za delo?

PROGRAM:

10.00–10.15 Prihod udeležencev in kava

10.15–10.30 Uvodni nagovor

10.30–10.50 Cilji, naloge in pričakovani rezultati delavnice

10.50–11.00 Predstavitev projekta SMAGRINET

11.00–12.00 Predstavitve udeležencev (3 minute vsak)

12.00–12.45 Izmenjava izkušenj in idej – delo v skupinah

12.45–13.30 Odmor za kosilo

13.30–14.30 Izmenjava izkušenj in idej – delo v skupinah

14.3015.00 Zaključek in mreženje

Glavni cilj projekta SMAGRINET je vzpostavitev vozlišča kompetenc za pametna omrežja, ki obsega področje pametnih in prilagodljivih energetskih sistemov, z namenom povečanja zmogljivosti evropskih univerz, da se v sodelovanju z industrijo in ključnimi družbenimi akterji odzovejo z ustreznim izobraževanjem bodočih elektroinženirjev na izzive energetskega prehoda.

Smagrinet delavnica 1