Konference

ERK: tekmovanje študentskih prispevkov slovenske sekcije IEEE

datum začetka: 17.09.2018
datum konca: 18.09.2018

 

V času od 17. 9. do 18. 9. 2018 bo v Portorožu potekala 27. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2018, ki jo organizira Slovenska sekcija IEEE. Kot vsako leto bo tudi letos potekalo tekmovanje študentskih prispevkov, ki je odprto tudi za vse druge dodiplomske in podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh slovenskih univerzah, ki niso diplomirali ali magistrirali na drugi bolonjski stopnji pred 30. 9. 2017.

erk2014


Tekmovanje je hkrati tudi izbira slovenskih predstavnikov za študentsko tekmovanje IEEE Regije 8, ki obsega Evropo, Afriko, Azijo brez Daljnega vzhoda, kjer so se naši študentje pogosto uvrščali na vodila mesta.


Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je:

  • oddaja prispevka (4 strani) do 5. 7. 2018,
  • članstvo v sekciji IEEE – kandidat mora ob oddaji povzetka sporočiti tudi svojo člansko številko.

Za pripravo vaših prispevkov uporabite format konference ERK. Prispevke oddajate prek spletne strani z oznako Študentsko tekmovanje IEEE. Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Vsak kandidat poleg zbornika prejme tudi potrdilo o sodelovanju na konferenci.


Na ustno predstavitev, ki bo potekala 17. 9. 2018, bo žirija povabila največ 10 najbolje ocenjenih prispevkov.

Dodatna navodila:

  • V povzetku morate navesti svojo člansko številko. V kolikor niste član IEEE, se morate pred oddajo registrirati.
  • Če vaše delo predstavlja del večjega projekta raziskovalne skupine, v prispevku poudarite originalnost vašega dela, delo drugih pa opišite le v obsegu, potrebnem za razumevanje celotnega konteksta.
  • V prispevku je zabeležen samo en avtor – študent, ki sodeluje na tekmovanju in bo v primeru, da pride prispevek v finale regijskega tekmovanja, prispevek zastopal na tekmovanju. Mentorji, sodelavci in drugi avtorji so zabeleženi v zahvali.
  • Pisni izdelki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, govorni in predstavitveni jezik na ERK je slovenski ali angleški, na regijski konferenci pa angleški.

V primeru vprašanj se obrnite na:
as. dr. Matevž Kunaver
FE, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel: 01 4768 854
E-pošta:


datum začetka: 30.11.1999