Konference

Vpliv neonizirnih sevanj na zdravje: Mednarodno srečanje Svetovalnega odbora v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (IAC WHO)

datum začetka: 20.06.2018
datum konca: 22.06.2018
lokacija: Hotel Bernardin

 

inis

Od 20. – 22. junija bo v Portorožu v Hotelu Bernardin potekalo mednarodno srečanje Svetovalnega odbora za neionizirna sevanja, med katera spadajo tudi sevanja daljnovodov, mobilnih telefonov in UV sevanje. Srečanja se bodo udeležili znanstveniki, predstavniki vladnih agencij, raziskovalnih organizacij ter akademiki iz 25 držav. Glavni namen srečanja Svetovalnega odbora, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (IAC WHO), je pregledati rezultate najodmevnejših raziskav o vplivu neionizirnih sevanj na zdravje ter podati usmeritve za nadaljnje aktivnosti na področju varovanja zdravja pred tovrstnimi sevanji. Med drugim bodo izpostavili problem naraščanja razširjenosti in uporabe novih tehnologij, ki prinašajo nove scenarije izpostavljenosti ljudi, stroka pa na tem področju šele išče odgovore o morebitnih tveganjih za zdravje. Opozarjajo pa tudi, da obstajajo jasni dokazi, da UV sevanje predstavlja nevarnost za zdravje ter da so še posebej ogroženi otroci. Predstavljene bodo tudi nove smernice Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji za visokofrekvenčna sevanja.

Neionizirna sevanja zajemajo nizkofrekvenčna električna in magnetna polja, ki nastajajo pri prenosu električne energije (daljnovodi, transformatorske postaje, gospodinjske naprave), visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja, ki jih oddajajo radijski oddajniki, mobilni telefoni in bazne postaje, ultravijolično sevanje, ki zajema sončno svetlobo, UV sevanje v solarijih in lasersko sevanje.

Na temo različnih neionizirnih sevanj in njihovega vpliva na zdravje bodo govorili številni strokovnjaki, ki bodo predstavili tudi različne študije in zakonske rešitve v posameznih državah. Dr. Emilie van Deventer, koordinatorka globalnega projekta o neionizirnih sevanjih in vodja programa pri WHO, bo predstavila trenutne trende v svetu glede vplivov novih tehnologij na zdravje in usmeritve za politike posameznih držav s področja varstva pred neionizirnimi sevanji.

Predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), dr. Eric van Rongen, bo predstavil kako ICNIRP, kot ključna neodvisna znanstvena organizacija sprejema mejne vrednosti, ki temeljijo na strogem znanstvenem pregledu razpoložljive literature. Prvič bo javnosti predstavil tudi nove smernice za področje visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, ki bodo nedvomno pomenile določene spremembe v varnostnih konceptih v povezavi z brezžičnimi omrežji. Pozornost bo namenil še različnim poročilom in mnenjem drugih nevladnih organizacij (npr. BioInitiative report), ki so neobjektivni, nepopolni in temeljijo na samovoljnem izboru referenčne literature, katerega namen je zgolj pokazati obstoj negativnih vplivov na zdravje.

Slovenski gostitelj srečanja, doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), bo predstavil rezultate najnovejše študije o izpostavljenosti prebivalstva visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (bazne postaje, radijski in TV oddajniki, Wi Fi …) v različnih mikro okoljih v Sloveniji.