Konference

Strokovnjaki o vplivu elektromagnetnih polj na zdravje

datum začetka: 25.06.2018
datum konca: 29.06.2018

 

V Portorožu se bo na znanstveni konferenci BioEM 2018, ki poteka od 25. do 29. junija, zbralo prek 300 znanstvenikov iz 36 držav. Gre za največjo konferenco s področja bioelektromagnetike v svetovnem merilu o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje, ki poteka pod okriljem Društva za bioelektromagnetiko (BEMS) s sedežem v ZDA in Evropskega združenja za bioelektromagnetiko (EBEA). Med drugim bodo na konferenci prvič javno predstavljeni tudi rezultati mednarodne raziskave COSMOS o nespecifičnih simptomih pri ljudeh zaradi uporabe mobilnih telefonov ter stanje stroke na področju pričakovanih zdravstvenih tveganj zaradi uvajanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G).

Na konferenci BioEM2018, ki jo organizirata Inštitut za neionizirna sevanja in Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, se bodo zvrstila plenarna predavanja uglednih vodilnih strokovnjakov, različne delavnice in številna predavanja o najnovejših izsledkih raziskav o vplivih električnih in magnetnih polj na zdravje. Poleg tega bodo v sklopu konference prvič predstavljeni tudi rezultati mednarodne epidemiološke raziskave o nespecifičnih simptomih pri ljudeh zaradi uporabe mobilnih telefonov.

Precejšnjega zanimanja strokovne javnosti bo deležna delavnica o elektromagnetnih sevanjih nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) – pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji. Dr. Ken Joyner, predstavnik globalnega foruma MWF in drugi ugledni in mednarodno priznani strokovnjaki bodo predstavili stanje na področju razvoja nove tehnologije 5G. Dr. Anssi Auvinen iz Univerze v Tampere bo predstavil najnovejše rezultate študije COSMOS, da je povečana pogostost glavobolov prisotna med uporabniki, ki največ uporabljajo mobilni telefon v omrežju UMTS. Dr. Antonio Šarolič z Univerze v Splitu bo v specializirani delavnici govoril o uporabi elektromagnetnih polj tudi za zdravljenje raka, dr. Andrei Pakhomov z Old Dominion University pa bo predstavil najnovejše raziskave o celičnih in molekularnih mehanizmih nanosekundnih pulznih električnih polj (nsPEF), ki presegajo tradicionalne mejnike znanosti in tehnike. Dr. Blaž Valič z Inštituta za neionizirna sevanja bo predstavil rezultate aktualne raziskave o izpostavljenosti otrok visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji, ki nazorno kažejo, da otroci absorbirajo več energije kot odrasli pri enakih pogojih izpostavljenosti.

Na konferenci bodo podelili tudi priznanje za najvplivnejši članek objavljen v reviji Bioelectromagnetics v zadnjih petih letih ter nagrado Alessandra Chiabrere za najobetavnejšega mladega raziskovalca na področju bioelektromagnetike. Med prejemniki priznanja sta dr. Tina Batista-Napotnik in prof. dr. Damijan Miklavčič, prejemnik nagrade pa je doc. dr. Bor Kos – vsi s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Podroben program konference BioEM2018: BioEM2018_Final_Programme_2018-05-29.pdf