Predstavitve

Predstavitev dispozicije dr disertacije - Mohammad E. Mazloom

datum začetka: 01.07.2021
ura: 10:00
lokacija: on-line

 

Obveščamo Vas, da bo javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije v četrtek, 1. julija 2021 ob 10.00 uri v aplikaciji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU4YzVlNmQtYWU5Mi00NTViLTk0MTItMjg0MGRiY2MxYzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%226d4903e3-deed-4a54-b412-8591cb89b43f%22%7d

 

Kandidat:

Mohammad Esmaeil Mazloom, M.Sc.

 

Naslov:

Enofazni večnivojski mini razsmernik za obnovljive vire energije

Single-phase multilevel mini inverter for renewable energy sources

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Boštjan Blažič, predsednik
  • izr. prof. dr. Peter Zajec
  • doc. dr. Franc Mihalič (UM FERI)
  • prof. dr. Danjel Vončina (predvideni mentor − pridruženi član)

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar