Zagovori zaključnih del

Zagovor diplomske naloge - Jaka Hoffmann

datum začetka: 02.03.2021
ura: 13:00
lokacija: MS Teams

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor  diplomske naloge  v    torek,     2. 3.   2021 ob 13:00 preko MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b8bc5188c714f8699e93a45233916bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=4724b241-4631-4603-bef9-82fb1647fbf9&tenantId=a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e

Vstopna koda za skupino je "v9v28dv".Kandidat:

- Jaka Hoffmann

Naslov diplomskega dela: Vizualizacija omrežnega prometa za upravljanje kibernetske varnosti

 

 


Člani izpitne komisije:

- izr. prof. dr. B. Murovec,  predsednik
- izr. prof. dr. S. Dobrišek,  mentor
- doc. dr. U. Sedlar, član
Dekan:

 

prof.  dr. Gregor Dolinar