Zagovori zaključnih del

Zagovor magistrske naloge - Nina Seifert

datum začetka: 03.03.2021
ura: 10:15
lokacija: MS Teams

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor  magistrske  naloge  v   sredo,     3. 3.  2021 ob 10:15 preko MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e914c92d9c441e8b53c49deb80afd22%40thread.tacv2/conversations?groupId=6122d670-dd29-455d-982c-19d9482c986f&tenantId=a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e

 

.


Kandidatka:

- Nina Seifert

Naslov magistrskega dela: Zasnova in razvoj merilnega sistema na osnovi tuljav Rogowski v števcih električne energije

 

 


Člani izpitne komisije:

- izr. prof. dr. G. Begeš, predsednik
- prof. dr. D. Agrež,  mentor
- izr. prof. dr. B. Murovec, član
Dekan:

 

prof.  dr. Gregor Dolinar