General News

Reception Ceremony for International Students

Publish date: 07.08.2019

Reception Ceremony for International Students

 

30. 9. 2019 ob 10.00 uri


Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

 

9:45 Prihod študentov in registracija/Registration

10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor/Welcome speech

10:10 – 10:20 Zdravstveno zavarovanje/Health insurance

10:20 – 10:30 Ureditev začasnega prebivanja/Temporary residence permit registration

10:30 – 10:40 Možnosti za štipendiranje tujih študentov/Scholarship opportunities for international students

10:40 – 10:50 Mestni prevoz/Local transport

10:50 – 11:00 Bicikelj/Cycle with "Bicike(lj)"

11:00 – 11:10 Študentska prehrana/Subsidised student meal

11:10 – 11:40 Odmor/Coffee break

11:50 – 12:00 Karierno svetovanje, tutorstvo in obštudijske dejavnosti na Univerzi v Ljubljani/Career counselling, tutoring, extracurricular activities at the University of Ljubljana

12:00 – 12:10 Študentski svet Univerze v Ljubljani/The Student Council of the University of Ljubljana

12:10 – 12:20 Leto plus/Year Plus

12:20 – 13:00 Preživetveni tečaj študentske slovenščine/Course of Slovenian as a foreign language

13:00 – 14:00 Individualni razgovori s koordinatorji za tuje študente in ostalimi predstavniki/Individual meetings with contact persons for international students and other representatives