Merilna instrumentacija

Visokošolski učitelji: Agrež Dušan

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Sodelavci: Begeš Gaber, Beguš Samo, Geršak Gregor, Hudoklin Domen
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64116Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 • zgradba merilnih instrumentov in sistemov (struktura in elementi, statične in dinamične karakteristike, vplivne veličine, analogno in digitalno prilagajanje in obdelava signalov),
 • elektronski merilni instrumenti (multimeter, analogni in digitalni elektronski osciloskop, univerzalni števec, instrument z računalnikom) z ustreznimi prilagoditvenimi vezji,
 • merilni komunikacijski vmesniki, protokoli in programska oprema,
 • virtualni merilni instrumenti in sistemi (zgradba, strojna in programska oprema),
 • merjenje električnih veličin in ugotavljanje karakteristik merilnih pretvornikov,
 • mostična vezja in zmanjšanje vplivov motilnih in šumnih signalov,
 • karakteristični merilni instrumenti in naprave po področjih (telekomunikacije, energetika, elektronika,..) za materiale (specifične prevodnosti, ...) ter magnetna merjenja.

Cilji in kompetence:

 • spoznati osnovno zgradbo merilnih instrumentov in sistemov, njihovih statičnih in dinamičnih lastnosti ter odvisnost od vplivnih veličin,
 • uvesti osnovne principe digitalizacije merjenih signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru,
 • spoznati programsko in strojno opremo in elemente za avtomatizacijo merilnih sistemov,
 • spoznati napredne komunikacijske protokole in vmesnike,
 • analizirati vpliv električnih in elektronskih merilnih instrumentov na razmere v vezju,
 • spoznati nekatere osnovne značilnosti merjenj po področjih (energetika, telekomunikacije, elektronika...,) in (magnetnih) materialov.

Predvideni študijski rezultati:

 • razumevanje osnovne zgradbe klasičnih, elektronskih in merilnih instrumentov podprtih z računalnikom,
 • kako delujejo instrumenti in njihove omejitve glede na vplive okolice.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja, laboratorijske vaje

ZAKAJ PREDMET "MERILNA INSTRUMENTACIJA"?

Mutimeter

Predmet Merilna instrumentacija se osredotoča na merilne naprave, ki jih s pomočjo merilnih metod lahko uporabljamo za točna in zanesljiva merjenja, ki so osnova za dobro odločanje. Predmet predstavi osnovne principe in tipe merilnih instrumentov za merjenje električnih, magnetnih in drugih fizikalnih veličin.

merilno mesto na vajah

Gradiva

MI knjiga

 1. Morris A.S., Measurement and Instrumentation Principles, Third Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010.
 2. Bhuyan M., Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press, 2010.
 3. Bentley, J.P., Principles of Measurement Systems (4. edition), Pearson, Prentice Hall, 2005.
 4. Agrež D. in ostali, Meritve in merilna instrumentacija - laboratorijski praktikum (ver. 4), University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2014.
 5. Tumanski S., Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, CRC Press, 2006.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika