Elektroenergetska omrežja in naprave

Visokošolski učitelji: Blažič Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64155Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v 3. letnik.
  • Pogoj za opravljanje ustnega izpita je pozitivna ocena poročila o opravljenih vajah.

Vsebina:

Razvoj elektroenergetskega omrežja in splošna delitev električnih omrežij. Mehanski parametri nadzemnih golih vodnikov, oblikovanje vodov in električni parametri nadzemnih vodov. Sestava energetskih visokonapetostnih kablov, izvedbe kablov, imitance enožilnih in trožilnih kablov. Kriteriji za dopustno obremenljivost električnih omrežij. Električni parametri dvonavitnih in tronavitnih transformatorjev, sinhronskih generatorjev in asinhronskih strojev. Vrste stikalnih postaj z različnimi izvedbami stikališč. Visokonapetostna stikalna tehnika - odklopniki in drugi stikalni aparati. Klasični kompenzatorji jalove energije, pasivni filtri in dušilke. Sodobne kompenzacijske naprave z modulih močnostne elektronike. Razpršeni viri energije in načini priključitve na omrežje.

Cilji in kompetence:

Študent bo poznal glavne elemente in naprave elektroenergetskega omrežja. Pridobil bo osnovno znanje o modeliranju in parametrih elektroenergetskih elementov pri matematični analizi elektroenergetskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo poznal funkcije glavnih elementov elektroenergetskega omrežja. Sposoben bo samostojno modelirati in določati parametre elektroenergetskih elementov in naprav.

Uporaba:

Pridobljeno znanje je osnova za modeliranje elektroenergetskih elementov pri matematični analizi sistemov.

Refleksija:

Študent bo razumel povezavo med strukturo elementov in naprav ter električnimi parametri, razumel bo pomen uporabe simetričnih komponent.

Prenosljive spretnosti:

Matematični opisi elementov sistema so prenosljivi v simulacijsko okolje.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. Papič I., Žunko P., Elektroenergetska tehnika I (Electric Power Engineering I), Založba FE in FRI, 2009.
  2. Kiessling, F., Nefzger P., Nolasco J.F., Kaintzyk U., Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction, Springer Verlag, 2003.
  3. William H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, 2002.
  4. Ramasamy Natarajan, Power system capacitors, Taylor & Francis, 2005Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika