Načrtovanje vgrajenih sistemov (Modul B)

Visokošolski učitelji: Tuma Tadej
Sodelavci: Olenšek Jernej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64136Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Predmet se navezuje na »64137 Programiranje vgrajenih sistemov«

Vsebina:

 • Mikrokrmilniška vodila: Načrtovanje naslovnih vodil, popolno, nepopolno, simetrično asimetrično, implicitno eksplicitno, statično in dinamično dekodiranje
 • Pomnilniki z zaporednim, direktnim, naključnim dostopom, delovanje cache pomnilnika.
 • Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve, strojni ukazi
 • Periferni vmesniki: Časovniki, serijska vodila, paralelna vodila, D/A pretvorniki, A/D pretvorniki, načrtovanje mrežnih povezav med vgrajenimi sistemi.

Cilji in kompetence:

Razumeti načela vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne opreme poljubnega vgrajenega sistema. Pridobiti praktične izkušnje na konkretnem primeru v okviru laboratorijskih vaj v povezavi s predmetov 64137.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost načrtovanja in izdelave preprostejšega vgrajenega sistema.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.
 • Strojne posebnosti za delo v realnem času in večopravilnem programiranju.

Gradiva

 1. J. Puhan, T. Tuma, Uvod v mikrokrmilniške sisteme - zgradba in programiranje, Založba FE/FRI, 2011, optični disk (CD-ROM), PDF datoteka.
 2. LPC213x User Manual, Philips, 2012, PDF datotekaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije