Multimedijski sistemi (Modul D)

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64141Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija. Poznavanje snovi predmetov Osnove programiranja, Komunikacijski sistemi, Informacijski sistemi.

Vsebina:

Definicija multimedije ter značilnosti multimedijskih elementov (tekst, slika, animacije, zvok, video). Lastnosti analogne ter digitalne oblike multimedijskih elementov ter razlogi za digitalizacijo. Kompresija in najznačilnejši formati zapisa multimedijskih elementov. Arhitektura in značilnosti sistemov IP televizije, mobilne televizije ter radiodifuzije (DAB, DVB-x). Osnovne multimedijske storitve (IPTV storitve, mobilne video storitve, spletne video storitve). Značilnosti terminalne opreme za uporabo multimedijskih storitev (TV komunikator, mobilni terminal, osebni računalnik, tablični računalnik). Pomen in lastnosti uporabniških vmesnikov (strojni uporabniški vmesniki, programski uporabniški vmesniki) in interaktivnost. Sistemi za zaščito multimedijskih vsebin in njihova integracija (sistemi pogojnega dostopa, sistemi DRM). Postopki za produkcijo in obdelavo multimedijskih vsebin. Platforme za razvoj in izvanjanje multimedijskih storitev (programska orodja, vmesniki). Meritve kakovosti v multimedijskih sistemih.

Cilji in kompetence:

Definicija pojma multimedije in osnovnih multimedijskih elementov ter njihovih lastnosti. Obravnava arhitekture sodobnih RTV in multimedijskih sistemov, ki so podlaga za izvedbo multimedijskih storitev. Uporaba kompresije multimedijskih elementov. Spoznavanje specifičnosti analogne ter digitalne radiodifuzije. Spoznavanje postopkov produkcije, priprave ter obdelave multimedijskih gradiv. Spoznavanje sistemov IP televizije ter mobilne televizije. Značilnosti terminalne opreme ter uporabniških vmesnikov. Obravnava platform za razvoj ter upravljanje z multimedijskimi sistemi ter storitvami. Meritve pri multimedijskih sistemih.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje multimedije ter lastnosti multimedijskih elementov.
 • Razumevanje tehnološke osnove arhitekture različnih multimedijskih sistemov ter prednosti in slabosti, ki iz tega sledijo.
 • Poznavanje lastnosti multimedijskih storitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje, e-izobraževanje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Simpson w., Greenfield H., IPTV and internet video: expanding the reach of television broadcasting, Focal Press, 2012
 2. Steinmetz R., Nahrstedt K., Multimedia Systems, Springer, (2014 edition)
 3. Kumar A., Mobile TV, DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications, Focal Press, 2007
 4. Vaughan T., Multimedia: Making it work, McGraw -Hill Osborne media, 2010
 5. Benoit H., Digital television: satelite, cable, terestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB framework, Focal Press, 2008Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije