Zasnova in razvoj izdelkov (Modul E)

Visokošolski učitelji: Likar Boštjan
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64143Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 3. letnik študija.

Vsebina:

 • Razvojni procesi in organizacijske strukture
 • Zaznavanje priložnosti
 • Načrtovanje izdelkov
 • Identifikacija potreb kupcev
 • Določanje lastnosti izdelkov
 • Tvorba, izbira in testiranje zamisli
 • Arhitektura izdelkov
 • Industrijsko oblikovanje
 • Oblikovanje za proizvodnjo
 • Prototipni izdelki
 • Robustno oblikovanje
 • Ekonomika razvoja izdelkov
 • Dizajn za okolje
 • Produktno vodenje
 • Podjetništvo

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je spoznati sistematičen pristop k razvoju novih izdelkov, ki obravnava področja trženja, tehnike, industrijskega oblikovanja, načrtovanja in organizacije ter jih poveže v celovit, kakovosten in inovativen razvojni proces. Praktična znanja študentje pridobijo s skupinskim projektnim delom, kjer si zamislijo, razvijejo in predstavijo nov prototipni izdelek ter utemeljijo njegove najpomembnejše konkurenčne prednosti.

Predvideni študijski rezultati:

Praktični postopki za boljše načrtovanje izdelkov, kreativno razvijanje zamisli in reševanje problemov, skupinsko delo, razumevanje in izboljševanje razvojnih in poslovnih procesov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Teoretični postopki so prikazani na različnih praktičnih in splošno znanih primerih izdelkov, od zelo enostavnih do zelo kompleksnih, tako da študentje dobijo vpogled v možnosti uporabe.
 • Nekatera predavanja izvajajo vabljeni predavatelji iz slovenske industrije in priložnostno tudi iz tujine.
 • Študentje s projektnim delom v manjših skupinah pripravijo predloge za nove izdelke, jih razvijejo do prototipne stopnje, javno predstavijo in utemeljijo njihove konkurenčne prednosti.

Gradiva

 1. Karl Ulrich, Steven Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill, 2011
 2. Elektronsko gradivo – prosojnice predavanj in navodila za vaje: http://lit.fe.uni-lj.si/ZRIŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Energetika in mehatronika
 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije