Predstavitev

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Elektrotehnika
Trajanje študijskega programa: 3 leta.
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180.
Strokovni naslov diplomanta/diplomantke:
diplomirani inženir elektrotehnike (UN) / diplomirana inženirka elektrotehnike (UN)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. el. (UN).

Prvi in drugi letnik študija sta skupna, v tretjem letniku pa se študentje usmerijo v eno od štirih študijskih smeri:

 • Avtomatika,
 • Elektronika,
 • Energetika in mehatronika,
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije (Telekomunikacije).

Moduli študijskega programa (moduli so izbirni v poletnem semestru 3. letnika ne glede na smer študijskega programa):


POMEMBNO OBVESTILO!
Študenti, vpisani v študijskem letu 2019/20 v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika, bodo morali v 3. letniku (od študijskega leta 2021/22 dalje) pripraviti in zagovarjati diplomsko delo.

Postopek je naveden v poglavju »Pogoji za dokončanje«

Vsi študenti, ki v študijskem letu 2018/19 ne boste redno napredovali in se v študijskem letu 2019/20 ne boste vpisali v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika (ponavljalci, pavzerji) ter nato redno napredovali v 3. letnik v študijskem letu 2020/21, boste morali od študijskega leta 2021/22 dalje v 3. letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Elektrotehnika pripraviti in zagovarjati diplomsko delo.

Postopek je naveden v poglavju »Pogoji za dokončanje«Temeljni cilji programa so:

 • zagotoviti kakovostno znanje s področja elektrotehnike,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji ne samo elektrotehnike, temveč katere koli tehniške stroke,
 • omogočiti učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi in samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi in širše ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na področju elektrotehnike in širše,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2023/2024

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2021/2022

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021 - velja za študente vpisane v 1. letnik in 2. letnik v študijskem letu 2020/21

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021 - za vpisane v študijskem letu 2020/21 v 3. letnik

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020 - velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2019/20

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020 - za vpisane v študijskem letu 2019/20 v 2. in 3. letnik

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2016/2017