Modul D

Namen Modula D je spoznati osnovne principe spletnih tehnologij tako na strežniški strani kot tudi na strani odjemalcev in pridobiti kompetence za samostojni razvoj preprostih spletnih strani. Študenti spoznajo spletne jezike in programske tehnologije, potrebne za predstavitev in dinamično prikazovanje vsebin. Poleg tega študenti spoznajo tudi osnovne principe opisovanja in iskanja spletnih vsebin ter storitev, njihovega prilagajanja stacionarnim in mobilnim terminalom ter formate vsebin in iz njih izhajajočih tehničnih zahtev za prenos vsebin ter izvedbo spletnih storitev.

Multimedija3

Povzetek vsebine
1. Zgodovina in razvoj interneta in spleta
2. Osnovni princip komunikacije odjemalec-strežnik (internetni protokoli, HTTP)
3. Osnove administracije strežnikov (namestitev, upravljanje, varnostni mehanizmi)
4. Varnostni mehanizmi v spletu (avtentikacija, certifikati, protokol HTTPS)
5. Tehnologije na strežniški strani (PHP, ASP, CGI, dostop do podatkovnih baz, javanski servleti)
6. Tehnologije na strani odjemalca (spletni brskalnik, HTML, CSS, skriptni jeziki, DOM, AJAX, ogrodja in programske knjižnice)
7. Spletne storitve in tehnologije za semantično izmenjavo podatkov (XML, XSLT, JSON, SOAP, WSDL)
8. Delovanje spletnih blog-ov, forum-ov, wikipedij, družbenih omrežij, tehnologije RSS
9. Mobilni splet (WAP, WML, odzivni splet).
10. Varnost na spletu in spletni napadi (napadi na strežnik, napadi na odjemalca, socialni inženiring)

Predmeta Modula D
Svetovni splet
Multimedijski sistemi

 

Izpitni sistem
50 % ocene predstavlja ocena individualnega projekta v okviru laboratorijskih vaj, ki zajema izdelavo dinamične spletne strani, 50 % ocene pa ustni izpit.