Komunikacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64114MOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Temeljni pojmi s področja komunikacij in telekomunikacij. Informacijska družba in informacijski viri. Uporaba informacijskih virov, podatkov in informacij ter komunikacijske storitve v izobraževanju. Model komunikacijskega kanala. Digitalni prenos podatkov. Časovni potek komunikacije. Pomen telekomunikacijskih slojev, sklada, protokolov; OSI referenčni model in TCP/IP sklad. Sinhroni/asinhroni prenos podatkov. Osnovni koncepti komunikacijskih sistemov: multipleksiranje in komutacija, paketna in tokokrogovna komunikacija, povezana in nepovezavna usmerjenost. Sinhronizacija, nadzor prenosa, signalizacija. Omrežni nivo, naslavljanje, usmerjanje. Omrežja nosilnih storitev: žični sistemi, brezžični sistemi, širokopasovnost, mobilnost. Načrtovanje sistemov, zmogljivost tokokrogovno komutiranih sistemov, zmogljivost in prometne značilnosti paketnih sistemov, sistemi z izgubami, čakalne vrste, zagotavljanje kakovosti storitev, zanesljivosti, razpoložljivosti. Predstavitev mobilnih komunikacijskih sistemov in storitev. Arhitektura storitvenih platform. Klasične storitve internetnega okolja. Konvergenčne storitve, video, govor, interaktivnost. Osnove interaktivnih multimedijskih elementov in storitev ter radiodifuzije.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja komunikacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke. Predmet sestavlja teoretična osnova, ki je navezana na praktična znanja iz prakse in realnih okolij projektov. Snov predstavlja zaključeno celoto, zanimivo za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje temeljnih konceptov komunikacijskih tehnologij in sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje, e-izobraževanje.

Gradiva

  1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.

  2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.

  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.

  4. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014

  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija